( ... τεμάχια )

pc2shop : ανταλλακτικά laptop - laptop spare parts

Είστε εδώ: Αρχική » Μεταβολές

Μεταβολές

 

Σας ενημερώνουμε πως η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της PC2HELP και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκάστοτε εταιρειών ή οργανισμών και διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


Error